Sınıf Öğretmeni Hakkında Bilgi

 

Sınıf Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

 

Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,

▪ Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar,

▪ Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.

▪ Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

▪ Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪ Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

▪ Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

▪ Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

 

 

KULLANILAN ALET, MALZEME

VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

▪ Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

 

▪ Ders kitapları,

▪ Ders araç ve gereçleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Sınıf öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

 

 

▪ Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪ Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,

▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

 

▪ Dikkatli, işine özen gösteren,

▪ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

 

▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin “Sınıf Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

▪ Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Eğitim Fakültesi,

▪ Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

▪ Adnan Menderes Üni. Eğitim Fakültesi,

▪ Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

▪ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

▪ Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

▪ Akdeniz Üni. Eğitim fakültesi,

▪ Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

▪ Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

▪ Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eğitim Fakültesi,

▪ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi,

▪ Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

▪ Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi,

▪ Başkent Üni. Eğitim fakültesi

▪ Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

▪ Celal Bayar Üni. (Manisa) Eğitim Fakültesi,

▪ Cumhuriyet Üni. (Sivas) Eğitim Fakültesi,

▪ Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Eğitim Fakültesi,

▪ Çukurova Üni. (Adana) Eğitim Fakültesi,

▪ Dumlupınar Üniversitesi,(Kütahya) Eğitim Fakültesi

▪ Dicle Üni. (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,

▪ Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi,

▪ Eğe Üni. Eğitim Fakültesi

▪ Erciyes Üniversitesi, (Kayseri) Eğitim Fakültesi

▪ Erzincan Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi,

▪ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

▪ Fırat Üniversitesi Elazığ, Eğitim Fakültesi,

▪ Gazi Üni. (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi.

▪ Gaziantep Üni. Adıyaman Eğitim Fakültesi,

▪ Gaziosmanpaşa Üniversitesi,(Tokat) Eğitim Fakültesi,

▪ Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

▪ Hacettepe Üni. (Ankara) Eğitim Fakültesi,

▪ Harran Üniversitesi Üniversitesi,(Şanlıurfa) Eğitim Fakültesi

▪ İnönü Üni. (Malatya) Eğitim Fakültesi,

▪ İstanbul Üni. Eğitim Fakültesi,

▪ Kafkas Üniversitesi,(Kars) Eğitim Fakültesi,

▪ Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi,

▪ Kastamonu Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi,

▪ Kırıkkale Üni. Eğitim Fakültesi,

▪ Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

▪ Kocaeli Üni. Eğitim Fakültesi,

▪ Marmara Üni.Atatürk Eğitim Fakültesi,

▪ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

▪ Mersin Üni. Eğitim Fakültesi,

▪ Muğla Üniversitesi (Muğla ) Eğitim Fakültesi,

▪ Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Eğitim Fakültesi,

▪ Niğde Üni. Eğitim Fakültesi,

▪ Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Amasya Eğitim Fakültesi,

▪ Pamukkale Üni. (Denizli) Eğitim Fakültesi,

▪ Rize Üni. Eğitim Fakültesi

▪ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

▪ Selçuk Üni. (Konya) Eğitim Fakültesi,

▪ Siirt Eğitim Fakültesi,

▪ Sinop Üni Eğitim Fakültesi,

▪ Trakya Üniversitesi( Edirne) Eğitim Fakültesi

▪ Uludağ Üni. (Bursa) Eğitim Fakültesi,

▪ Uşak Üni Eğitim Fakültesi,

▪ Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Eğitim Fakültesi,

▪ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

▪ Türkçe, matematik,

▪ Coğrafya, tarih gibi sosyal bilimlerle ilgili dersler,

▪ Fen bilimleri ile ilgili dersler,

▪ Psikoloji.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 

▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ‘nda (LYS) “Sınıf Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “TM-2” puan almak.

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sınıf Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Fen, Fen, Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler, Yabancı Dil alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının mezun olanlar ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Sınıf Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

“Eğitim Ön lisans, İlkokul Öğretmenliği,” ön lisans programını bitirenler ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; “Sınıf Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 4. sınıfta (7. yarıyılda) 1 ay süreyle ilköğretim okullarında alan uygulaması ve staj yapılır. 8. Yarıyılda ise “Uygulama Semineri” vardır.

 

Eğitim süresince;

 

1. YIL: Genel Tarih, Genel Coğrafya, Temel Matematik, Yurttaşlık Bilgisi, Eğitime Giriş, Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Resim-Müzik, Beden Eğitimi.

 

2. YIL: Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Temel Kimya, Genel Biyoloji, İlkokullar İçin Matematik, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, İstatistik, Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim İş ve Yazı, Beden Eğitimi ve Oyun.

 

3. YIL: Okuma ve Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Matematik Öğretimi, İlkokullar İçin Sosyal Bilgiler, İlkokullar İçin Fen ve Tabiat Bilgisi, Ölçme ve Değerlendirme, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Resim İş ve Yazı Öğretimi, Müzik Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, İlkokullarda Gözlem, Yabancı Dil.

 

4. YIL: Fen ve Tabiat Bilgisi Öğretimi, Hayat ve Sosyal Bilgisi Öğretimi, Eğitim Teknolojisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Bilgisayar Kullanma ve Öğretimi, Halk Eğitimi, İlköğretimde Program ve Geliştirilmesi, Okul Yönetimi ve denetimi, Özel Eğitime Giriş, Çocuk Edebiyatı, Türk Kültürü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Yan Alan, Staj Çalışmaları ve Uygulama Semineri dersleri verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten “Lisans Diploması” ve ”Sınıf Öğretmeni” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek eğitimini tamamlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığınca , ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar.

 

Öğretmenlik şu anda ülkemizde istihdamı en kolay meslek olarak nitelendirilmektedir. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.

 

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler

Öğretmenlik mesleği şimdi olduğu gibi gelecekte de aynı özveriyi, samimiyeti, sorumluluğu ve hızlı çalışma temposunu gerektirecektir. Gelecekte; kullanılan yöntem, materyal ve araçlarda değişiklikler olacağı düşünülmektedir. Görsel yayın ve kaynaklardan da her geçen gün daha çok faydalanılmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenime katkı(harç) öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

 

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Özel bilgi ve yetenek isteyen müzik, resim-iş, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde hizmet-içi eğitim kurslarıyla yetiştirildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışında eğitici-öğretici olarak görev alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Anaokulu Öğretmenliği.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Meslek Elemanları,

▪ Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

▪ ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,

▪ 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

▪ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x